Volop groei, volop reuring

Gezien de populariteit van deze locatie komt er maar zeer beperkt ruimte vrij. Zo bekeken is South Dock een unieke kans. En ook het multi-tenantgebouw zelf is uniek. De hoge plafonds en enorme raampartijen die open kunnen, zorgen voor een zee aan daglicht en een gevoel van ruimte en vrijheid. De brede straten, parkeergelegenheid, perfecte bereikbaarheid en de rooftop maken het compleet.

unique
change
offices
Oppervlakte

7 verdiepingen tussen 65m2 en 215m2.

HUURPERIODE

5 jaar.

OPLEVERINGSNIVEAU

Het casco gehuurde wordt opgeleverd in nieuwe staat, onder andere voorzien van:

 • Een gezamenlijke ingang op de begane grond met voor elke unit een videofoon en brievenbus aangebracht.
 • De units hebben op de begane grond een gezamenlijke ingang met een gezamenlijke kern met trappenhuis en lift. Via de gezamenlijke kern zijn alle units te bereiken.
 • Vrij indeelbare units, rekening houdend met de eisen vanuit het oogpunt van veilige vluchtwegen.
 • Een onafgewerkte vlakke dekvloer inclusief vloerverwarming verdeeld in 3 zones.
 • Behangklare wanden.
 • Plafonds met onafgewerkte betonconstructie (en waar nodig brandwerend afgewerkt) in het zicht.
 • Een klimaatinstallatie die voorziet in verwarming, ventilatie en koeling van de units.
 • Telefoon en glasvezel aansluiting per unit: voorbereid. Voorbereidt middels ledige voorzieningen. Huurder dient zelf een abonnement af te sluiten waarna de kabels door de te contracteren partij wordt aangebracht.
 • Per unit is een toiletgroep aanwezig met een voorruimte, een heren- en een damestoilet. Op de begane grond is ook een mindervalide toilet aanwezig.
 • De verdiepingshoogte tot de onderkant van de betonvloer bedraagt circa 3,1 meter.
 • De hoge plafonds en enorme raampartijen die open kunnen, zorgen voor een zee aan daglicht en een gevoel van ruimte en vrijheid.
STARTDATUM HUUR

Q3 2022.

BETALING

Per kwartaal vooruit.

BESTEMMING

Gemengd met kantoorfunctie.

Kantoor begane grond 70m2 (dit is slechts een voorbeeld)

Kantoor 4e verdieping 190m2 (dit is slechts een voorbeeld)

BEGANE GROND 4E VERDIEPING

horecaruimte

parkeerruimte

LICHTE RUIMTES

De verdiepingen in South Dock hebben een driehoekige vorm. De ramen zijn gepositioneerd aan de zuidkant van het gebouw, waardoor er veel licht binnenvalt. Achter in het gebouw vindt u de kern, met het trappenhuis, lift Iedere verdieping eigen toiletgroepen.”

KANTOORRUIMTE HUREN
omgeving

andere huurders
in de directe omgeving

In de omgeving van South Dock hebben veel toonaangevende bedrijven hun plek gevonden, zoals het hoofdkantoor van HEMA, Greenpeace en MTV. Maar ook Dok Architecten en MAAK advocaten zijn in de directe omgeving gehuisvest.

Op deze website tref je een aantal impressies aan om een beeld te geven van de architectuur van de woningen. Aan deze impressies kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2023

Design by FPW

X

FAQ

Huren

Wanneer start de verhuur?

South Dock wordt in fases verhuurd. Voor de actuele status en beschikbaarheid zie de appartementenzoeker.

Inschrijving

Hoe kan ik inschrijven voor een appartement?

De inschrijving is online in een beveiligde omgeving en bestaat uit verschillende onderdelen en stappen, tijdens de stappen worden er diverse controles uitgevoerd:

 • Inschrijven
  Ga naar “inschrijven” en zoek in de appartementenzoeker naar jouw favoriete appartementen. Wanneer jij jouw voorkeursappartementen hebt toegevoegd aan jouw favorieten kan de inschrijving afgerond worden.
 • Online dossier
  Wanneer het inschrijfformulier ingevuld en verstuurd is, wordt er een persoonlijke mail verstuurd voor het aanmaken van een wachtwoord voor het persoonlijke online dossier. Hierin worden persoonlijke documenten en gegevens uitgevraagd. Ook is het mogelijk om op een later moment de documenten of gegevens aan te passen.
  Let op: de inschrijving is pas definitief al het inschrijfformulier digitaal ondertekend is.
 • Voorlopige toewijzing
  We gaan op basis van de aangegeven voorkeuren en ingevulde gegevens de appartementen toewijzen. De uitslag van de toewijzing wordt via e-mail bekend gemaakt, in de e-mail staat ook gelijk de instructie hoe de voorlopige toewijzing geaccepteerd kan worden.
 • Toewijzing
  Aan de hand van de voor de appartementen gestelde inkomenseis (zie toelichting verder in deze FAQ), voorkeuren, beschikbaarheid en volledigheid van dossiers, worden de appartementen uiteindelijk toegewezen aan de best passende kandidaat. Heb je geen bericht ontvangen dat je bent toegewezen? Dan kom je automatisch op de reservelijst te staan, je kan dus nog steeds kans maken op een appartement!
 • Eindcontrole en definitieve acceptatie
  Na het accepteren van het appartement begint het controleren van jouw dossier. We toetsen jouw gegevens op echtheid en bekijken je inkomenssituatie en betaalverleden.
  Wanneer je dossier volledig akkoord bevonden is krijg je per e-mail bericht dat je dossier is goedgekeurd en wordt de huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden.
 • Oplevering en sleuteloverdracht
  Nadat het contract is ondertekend word je geïnformeerd over de exacte datum van sleuteloverdracht en de verdere opleverprocedure. Het is mogelijk dat er bij de ondertekening van de huurovereenkomst nog niet duidelijk is wat de exacte opleverdatum van je appartement is. In dit geval ontvang je waar mogelijk, maximaal vier weken van tevoren de definitieve datum voor de sleuteloverdracht. De verwachte opleverdatum ligt nu in november.
Hoe gaat South Dock om met mijn gegevens in het kader van de privacy?

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de geüploade documenten en jouw gegevens. Na afwijzing worden alle documenten verwijderd.

Zijn er inschrijfkosten?

Nee, er worden geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten in rekening gebracht.

Inkomenscriteria

Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om in aanmerking te komen?

Om in aanmerking te komen voor een appartement in South Dock dien je ten minste te voldoen aan:

 • Een bruto maandinkomen van minimaal 3x de maandhuur.
 • Bij tweeverdieners dient het gezamenlijke maandinkomen minimaal 4x de maandhuur te bedragen.
 • Zelfstandig ondernemers dienen minimaal 2 jaar geregistreerd te zijn bij de KvK. Daarnaast zal een recente winst- of verliesrekening van minimaal twee volledige boekjaren getoond moeten worden.
 • Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een eerdere verhuurder of hypotheekverstrekker. Op basis hiervan kan de toewijzing geannuleerd worden.
Hoe bereken ik mijn bruto jaarinkomen?

In loondienst:
vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen:
Jouw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen:
Je eigen vermogen kun je voor 10% bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een kopie van een bankafschrift van een Nederlandse bankrekening.

Zelfstandig ondernemer:
Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van jouw netto bedrijfsresultaat.

 

Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomensberekening.

Documentatie

Welke documenten worden gevraagd in het huurproces?

Identiteit

 • Uittreksel bevolkingsregister – BRP (in het geval van meerdere huurders van beiden, maximaal 3 maanden oud)
 • Een verklaring van de huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél inwonend (bijvoorbeeld: woon je nog bij jou ouders)? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.
 • Kopie ID kaart/Paspoort. Hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Ben je in loondienst?

 • Werkgeversverklaring van maximaal 3 maanden oud
 • 3 meest recente salarisstroken
 • 3 recente bankafschriften, waaruit het salaris blijkt.

Ben je zelfstandig ondernemer?

 • Als ondernemer kun je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met een DigiD.
 • Heb je geen inkomensverklaring? Dan is een accountants- of boekhoudersverklaring met jaarrekening noodzakelijk.
 • Balans, winst- en verliesrekening van de afgelopen 2 jaar opgemaakt door accountant/administratiekantoor.
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
 • Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
 • Recent uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden)

Ben je gepensioneerd/AOW-gerechtigd?

 • Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst
 • Drie bankafschriften waarop de storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is.

Heb je momenteel een koopwoning?
Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten én de huurkosten te dragen.

 

Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:

De woning is verkocht:

 • (Voorlopige) koopakte aanleveren
 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.

Je houdt de hypotheek aan:

 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker
 • Drie bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten

Tevens dien je er rekening mee te houden dat je vanuit de huurovereenkomst verplicht bent je in te schrijven op het adres van het gehuurde. Eventuele hypotheekrente aftrek komt hiermee te vervallen.

Heb je momenteel een huurwoning?

 • Recente verhuurdersverklaring

Scheiding
In het geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant of verklaring mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.

Kan ik als student een huurwoning krijgen?

Ja, mits aan de inkomensnorm wordt voldaan, is het voor studenten mogelijk om een woning te huren in dit project.

Het is niet mogelijk om te huren met een garantsteller.

Waar kan ik een blanco werkgeversverklaring vinden?

Klik hier om een blanco werkgeversverklaring te downloaden.

Waar kan ik een blanco verhuurders-, hypotheekverklaring vinden?

Klik hier  om een verhuurders-, hypotheekverklaring te downloaden.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn documenten aan de AVG wetgeving voldoen?

Om identiteitsfraude tegen te gaan is het belangrijk om documenten aan te leveren die aan de AVG richtlijnen voldoen. Dit houdt onder meer in dat je BSN en pasfoto niet zichtbaar mogen zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Contract

Wat voor contractvormen zijn er mogelijk bij South Dock?

Het is mogelijk om met maximaal twee personen te huren (m.u.v. kinderen). Een medebewoner kan tijdens de huurperiode worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. In dat geval moet er een nieuwe huurovereenkomst getekend worden. Ga je van een eenpersoonshuishouden naar een tweepersoonshuishouden, dan heeft dat gevolgen voor de inkomenseisen waarbij de norm wordt gesteld op een minimaal gezamenlijk bruto maandinkomen van 4x de maandhuur.

Wat is de minimale contractduur?

De minimale huurtermijn is 1 jaar, daarna wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd contract en kan de huur per maand opgezegd worden met inachtneming van een opzegperiode van minimaal 1 kalendermaand.

Is er een waarborgsom/bankgarantie van toepassing?

Voordat het huurcontract definitief kan worden dient er een waarborgsom betaald te worden. Dit bedrag wordt na beëindiging van het contract terugbetaald, behoudens gedeeltelijke of volledige aftrek zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden die je bij de concept huurovereenkomst ontvangt. De hoogte van de borg bedraagt 2 tot 4 keer de maandhuur, afhankelijk van persoonlijke situatie.

Is er een huurstijging ieder jaar?

Ja, er is een jaarlijkse huurstijging. Je ontvangt jaarlijks een bericht in de maand juni waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Conform de huurovereenkomst artikel 5.2.

Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag?

South Dock heeft alleen vrije sector appartementen wat betekent dat je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Is de huur inclusief water/licht?

Nee dit is exclusief, de prijs op de website is de kale huur. Je dient zelf zorg te dragen voor water (Waternet) en elektriciteit (stadsverwarming Vattenfall).

Zijn er naast de huurprijs ook nog servicekosten?

Ja, voor de gezamenlijke ruimtes waar alle bewoners gebruik van maken worden bepaalde kosten gedeeld. Bijvoorbeeld voor onderhoud van het buitenterrein, schoonmaken entrees & trappen. Deze kosten worden betaald van de servicekosten. Je ontvangt altijd een separate opgave en jaarlijks een overzicht van de servicekosten. De servicekosten bedragen €1,- per m2 per maand, deze zijn ook inzichtelijk gemaakt in de appartementenzoeker.

Over de appartementen

Hoe wordt het appartement opgeleverd?

De appartementen worden bijna helemaal gebruiksklaar opgeleverd. Er zijn een aantal zaken aangeraden om het appartement geheel gebruiksklaar te maken.

Wat zit inbegrepen bij het appartement?
– Sanitair (uitgevoerd met een zwarte vloertegel en een witte wandtegel)
– PVC vloer (kleur licht bruin).
– Behangklare wanden
– Keuken met Siemens apparatuur (oven, koelkast met vriesvak & vaatwasser) en inductie kookplaat

Wat zit er niet inbegrepen bij het appartement?
– Meubels
– Verf & behang voor de wanden (zelf nog behangen & verven is aangeraden)
– Spiegel in de badkamer
– Verlichting
– Gordijnen & gordijnrails

Wanneer worden de appartementen opgeleverd?

De appartementen worden gefaseerd opgeleverd. In de appartementenzoeker is per appartement zichtbaar wanneer de geplande opleverdatum is.

Zijn de afbeeldingen op de website van het betreffende appartement?

De afbeeldingen zijn Artist Impressions. Dezen zijn bedoeld om je een indruk te geven van hoe een appartement er uit kan zien. Het is niet per se een weergave van het door jou gekozen appartement. De indeling van het appartement zie je op de plattegrond. Deze vind je bij het desbetreffende appartement in de appartementenzoeker. De ligging van het appartement kun je zien op de verdiepingsplattegrond.

Kan ik een plattegrond van de appartementen krijgen?

In de appartementenzoeker op deze website staan alle plattegronden opgenomen.

Mag ik mijn appartement onderverhuren, bijvoorbeeld via AirBnB?

Nee, dit is ten strengste verboden. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je contract en een hoge boete, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Zijn huisdieren toegestaan?

In South Dock zijn huisdieren toegestaan mits ze geen overlast veroorzaken.

Zijn er parkeerplaatsten beschikbaar?

In totaal zijn er 88 parkeerplaatsten beschikbaar. Deze worden op een later moment toegewezen.

Kosten voor de parkeerplaatsen zijn € 150,- exclusief servicekosten.
De servicekosten per parkeerplaats bedragen € 20,-.

 

Let op! De gemeente Amsterdam verstrekt geen parkeervergunningen op dit adres.

Zijn er parkeerplaatsten met een laadpaal beschikbaar?

Vanwege de brandveiligheid zijn er geen parkeerplaatsten met een laadpaal beschikbaar.

Is er een mogelijkheid om een elektrische fiets op te laden?

Vanwege de brandveiligheid zijn er geen oplaadplekken beschikbaar voor elektrische fietsen.

BESCHIKBAARHEID

Het appartement van mijn voorkeur is niet beschikbaar. Kan ik op de hoogte gebracht worden als er een appartement vrij komt?

Mocht je voorkeursappartement onverhoopt niet meer beschikbaar zijn, dan sta je hiervoor automatisch op de reservelijst. Mocht geen van je voorkeuren meer beschikbaar zijn, maar je toch graag een appartement in South Dock willen, dan kan je altijd je voorkeuren aanpassen. Log in in jouw account en wijzig je voorkeuren. Wellicht kan je dan wel toegewezen worden aan een beschikbaar appartement.

Houd er rekening mee dat er elke dag nieuwe appartementen beschikbaar kunnen komen, dus bezoek de website regelmatig.

Aan de hand van de gestelde inkomenseis, de beschikbaarheid én de uitkomst van jouw persoonlijke credit-check kun je in aanmerking komen voor een appartement. De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier is geen criterium bij de toewijzing. Als er meerdere inschrijvingen zijn voor hetzelfde appartement, wordt het appartement willekeurig toegewezen. Het is derhalve verstandig om meerdere voorkeuren aan te geven.

Is het mogelijk om het appartement te bezichtigen?

Er wordt momenteel hard gebouwd aan de appartementen. Op dit moment is het uit veiligheidsoverwegingen dan ook niet mogelijk om te bezichtigen. Zodra een bezichtiging of een kijkdag mogelijk is, word je hiervan uiteraard op de hoogte gesteld.

Wil je meer weten over het gebied NDSM?

Kijk voor meer informatie over het leven op NDSM op: https://levenopndsm.nl/